Erilaisia, tärkeitä ilmastotekoja

Tärkeät ilmastoteot

Jokaisella yksittäisellä maailmankansalaisella on mahdollisuus tehdä valintansa mukaan sekä pieniä että suuria ilmastotekoja. Tarkastellaanpa seuraavia, joihin jokainen suomalainen voi osallistua.

 • Vähennä autoilua ja vaihda lihasvoimaan

Tiesitkö, että liikenteen osuus ilmastoa tuhoavista päästöistä on maailmanlaajuisesti 1/6. Ajatellaan lukua Suomen kannalta. Jokainen suomalainen tietää, että Suomi on pitkä maa, jossa on niin ikään pitkät etäisyydet eteläisen- ja pohjoisen Suomen välillä.

Asiaa lähemmin tarkasteltaessa voidaan kuitenkin todeta, että tavallisesti noin puolet kansalaisten tekemistä auto-matkoista on alle 6 km ja neljännes niistä alle 3 km:n pituisia. Suomessa autoillaan runsaasti ja suurimmissa kaupungeissa jopa turhaan, sillä joukkoliikenteen käyttö, kävely ja pyöräily olisi paljon järkevämpää yhteisen ilmaston kannalta.

 • Ei polttoainetta

Pyöräily on kaupungeissa usein myös nopein ja ruuhkattomin tapa liikkua, johon ei tarvitse ostaa matkalippua tai tankata polttoainetta. Pyöräilyyn riittää, että renkaissa on ilmaa ja pyörä on huollettu ajoa varten. Pyörän pysäköinti on myöskin melkein kaikissa paikoissa maksutonta.

 • Ei päästöjä

Kävelystä tai pyöräilystä ei myöskään synny minkäänlaisia hiilidioksidi- tai mitään muitakaan päästöjä. Pyöräily ja kävely ovat arki- ja hyötyliikuntaa, joiden suosio kasvaa koko ajan, jolloin myös kunto kohoaa kohisten.

 • Liikunta on parasta, mitä voi keholleen antaa===

Liikunnan hyötyjä löytyy vaikka kuinka paljon, ja lisäksi liikkuminen vähentää sairastumista, jolloin henkilö itse ja koko yhteiskunta säästää terveysmenoissa. Urheilu vahvistaa ihmistä, eli lisää hapenottokykyä, pitää painon tasaisena, parantaa unen laatua ja vahvistaa sydäntää.

Urheilutapahtumat ja etenkin urheilun suurtapahtumat ovat suurennuslasin alla, eli esimerkiksi energiankulutus, liikkuminen, hankinnat ja materiaalit saattavat kuormittaa ympäristöä.

Urheilutapahtumien jälkeen urheilukenttä on täynnä roskia ja muuta sinne kuulumatonta materiaalia, joka ei edistä liikunnan harjoittamista ilmastoystävälliseen tapaan. Käytännössä niin pienistä kuin suuremmistakin urheilutapahtumista halutaan tehdä ekologisempia, jolloin muun muassa yleisten iikuntapaikkojen rakentamis- ja peruskorjaushankkeet edistävät osaltaan kestävän kehityksen ratkaisuja, kuten energiatehokkuutta, pitkäikäisyyttä ja monikäyttöisyyttä.

Vältä lentämistä

Lentämisen aiheuttamat suuret ilmastopäästöt edistävät ilmastonmuutosta kiihtyvällä aikataululla maailmanlaajuisesti. Lentämisen päästöt ovat jopa yliviisinkertaiset junamatkustamiseen verrattuna.

Suomalaisten lisääntyneet ulkomaan lennot aiheuttavat yhä enemmän suoranaista ilmastokuormitusta ilmastoa lämmittämällä. Erityisesti typen oksidit ja vesihöyry lämmittävät tarpeettomasti ilmakehää.

Valitse juna

Junalla on mukavaa matkustaa, varsinkin kun kaiken raideliikenteen osuus liikenteen päästöistä on ainoastaan yhden prosentin verran. Juna kuluttaa muihin liikennevälineihin verrattuna vähiten energiaa ja tuottaa myös kaikkein matalimmat päästöt. Junalla matkustaminen on siis kilpailuvaltti muihin matkailumuotoihin verrattuna.

Kierrätä ja lajittele

Kierrättämällä vaatteita, kirjoja, astioita, kenkiä ja mitä tahansa muita esineitä voi säästää luontoa. Luonnonvarojen suojeleminen on erittäin tärkeää ilmaston, ympäristön ja myönteisen tulevaisuuden kannalta katsoen. Kierrätettävät esineet ja tavarat voi kierrättää teollisuuden raaka-aineeks,i tai hyödyntää vaikka heti sellaisenaan.

Biohajoava jäte, kuten puu, paperi ja pahvi sekä orgaaninen aines voidaan Suomessa lajitella tarkkaan. Orgaanista ainetta ovat muovi- ja tekstiilijäte. Kierrätys kannattaa, sillä kaatopaikalle joutuessaan ja mädäntyessään sekä orgaaninen- että biohajoava jäte muuttuvat haitalliseksi metaanikaasuksi.

Lämmitystavan valinta

Lämmitystapa on omakotitalon omistajalle tärkeä ja suuri ratkaisu. Ratkaisu tehdään jo rakentamisvaiheessa, sillä valinnan muuttaminen myöhemmin on työlästä ja kallista.

Lämmitysjärjestelmän valintaan vaikuttavat esimerkiksi rakennuspaikka, monet taloudelliset lähtökohdat, turvallisuus, viihtyisyys- ja ympäristövaikutukset. Lämmön ja käyttöveden valintaan vaikuttavat talon omistajan omat mieltymykset, mukavuus, helppokäyttöisyys ja taloudelliset kustannukset. Lämpöä ja käyttövettä on mahdollista tuottaa useiden erilaisten energialähteiden avulla, kuten kaukolämmön, lämpöpumpun, sähkön, öljyn, puun, hakkeen, pellettien, turpeen ja aurinkoenergian avulla.

Lämmön jakaminen suoritetaan huonekohtaisten järjestelmien, kuten vesikiertoisten- tai ilmankiertoon perustuvien järjestelmien välityksellä.

Säästä sähköä

Sähkön käyttöön ja sen tuomiin kustannuksiin voi paljolti itse vaikuttaa. Lamppujen valinnalla on monesti suurempi vaikutus kuin käyttäjä itse huomaakaan. Hyvänä esimerkkinä toimii energiansäästölamppu, joka kuluttaa ¾ vähemmän sähköä kuin vastaava hehkulamppu. Yksi säästölamppu saattaa siis pienentää sähkölaskua jopa 3–5 eurolla yhtä vuotta kohden.

 • Hanki tehokkaita laitteita

Uusia kodinkoneita ja viihde-elektroniikkaa ostaessasi, valitse aina laadukkaita A-energialuokkaan kuuluvia laitteita. Tehokkaammat uudet laitteet kuluttavat sähköä vanhoja laitteita vähemmän.

 • Vihreän sähkön käyttö

Vihreä sähkö tuotetaan aina uusiutuvien energianlähteiden avulla. Vihreä sähkö on suhteellisen edullista sen ilmaston hyvinvointiin liittyviin seikkoihin nähden, sillä vihreä sähkö maksaa kerrostalohuoneistossa ainoastaan 1 euron kuukaudessa enemmän tavalliseen sähköön verrattuna.

 • Älä lämmitä huoneistoa turhaan

Lämmityksellä on suurempi vaikutus energian palamiseen kuin voidaan kuvitellakaan. Lyhyesti sanottuna, rakennusten lämmityskulut nielaisevat yli viidenneksen kokonaisenergiasta. Huonelämpötilaa laskemalla energiankulutus vähenee, eli huonelämpötilan laskeminen 1 asteella, vähentää kiinteistön lämmityksen energiankulutusta jopa 5 %.

 • säästää polttoainetta
 • vähentää hiilidioksidipäästöjä
 • parantaa omaa ja muiden tiellä liikkujien liikenneturvallisuutta
 • vähentää mahdollisia korjaus-, huolto- ja rengaskustannuksia
 • lisää ajomukavuutta

Suosi kasvisruokaa

Karjatalouden kautta tuotetaan noin kolmannes Suomen metaanipäästöistä, joten taloudellisempaa syödä kasviksia, juureksia, salaatteja, yrttejä ja marjoja kuin lihaa. Iloisen värikkäät kasvikset, juurekset ja marjat sisältävät vitamiineja ja ovat todellinen silmänilo ruokailijalle.

 • Tee päivittäin ilmastoystävällisiä valintoja muun muassa ruokailun ja liikkumisen suhteen
 • Lajittele ja kierrätä, älä heitä turhaan tavaroita tai ruokaa roskiin
 • Suurimmat kasvihuonekaasujen- ja päästöjen aiheuttajat yksityisessä kulutuksessa ovat muun muassa asuminen, sekä ruoka- että lämmityskustannukset
 • Autoilun sijaan, suosi joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä