Mistä palkitaan?

FacebookTwitter

 

Vuoden ilmastotekoMistä palkitaan?

Vuoden ilmastoteko -tunnustus voidaan myöntää energia-alalla toimivalle tai alaan liittyvälle yritykselle tai yhteisölle, tai energiankäyttäjälle, joka on edistänyt toiminnallaan ilmastonmuutosta hillitseviä tekoja.

Tunnusta voi hakea konkreettinen teko tai merkittävä idea, joka parhaimmillaan antaa myös ihmisille mahdollisuuden osallistua ilmastonmuutoksen hillintään.

Energiateollisuuden Kestävän kehityksen foorumi valitsee vuoden ilmastoteon mm. seuraavin perustein:

Konkreettinen teko, joka vähentää päästöjä laajasti ja pitkäkestoisesti. Teolla on kasvumahdollisuuksia ja se on kustannustehokas tapa vähentää päästöjä.

Merkittävä idea, jolla on uutuusarvoa ja rohkeutta. Idea on monistettavissa ja sillä on positiivinen vaikutus ilmastoasenteisiin.

Teko osallistaa ihmisiä ja antaa heille mahdollisuuden tehdä ilmastoystävällisiä valintoja. Teko on yhteisöllinen ja herättää laajaa kiinnostusta. Se myös näkyy arjessa ja elämässä.

Teko tunnuksen saajana on ajankohtainen, jos sen toteuttamisessa on tehty viimeisen vuoden aikana huomattavia edistysaskeleita. Yritys tai yhteisö voi ehdottaa Vuoden ilmastoteoksi omia hankkeitaan tai yhteistyökumppaniensa hankkeita. Palkinnon saaja voi olla energiayhtiö, tutkimuslaitos, kunta, alaan liittyvä laitteiden, koneiden tai ohjelmistojen toimittaja, järjestö, kampanja, muu energia-alan toimija tai energiankäyttäjä. Yhteistyöhankkeissa tunnustus voidaan jakaa useiden toteuttajien kesken.

Energiateollisuus ry

Lisätietoja
Energiateollisuus ry
Eija Avellan
eija.avellan(at)energia.fi
+358 9 5305 2107